web_DSF0533duivenvliegen

Contouren is ontstaan tijdens de Lockdown. Door de pandemie en de daarbij genomen maatregelen was ik beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Ik zat vast in een dichtbevolkt stedelijk gebied zonder natuur in de directe omgeving. Bijna dagelijks ging ik binnen een straal van twee kilometer van mijn woning wandelen om te fotograferen. Door instinctief en intuïtief op zoek te gaan naar beelden die mij raakten lukte het mij om de complexiteit van mijn emoties te verbeelden. Dit zorgde voor vertraging en werkte als uitlaatklep waardoor het mij lukte om in balans te blijven. De beperking werd langzaam een ontdekkingstocht vol met momenten van verwondering.

Contours arose during the Lockdown. Due to the pandemic and the measures taken, I was limited in my freedom of movement. I was stuck in a densely populated urban area with no nature in the immediate surroundings. Almost every day I went for a walk within a radius of two kilometers from my home to take pictures. By instinctively and intuitively looking for images that touched me, I managed to visualize the complexity of my emotions. This caused a delay and acted as an outlet that allowed me to stay in balance. The limitation slowly became a voyage of discovery full of moments of wonder.

web_DSF0716jezus
web_DSF0709vogelsboom
web_DSF0692raamkat
web_DSF0685klok
web_DSF0611plasticvoortakken
web_DSF0603prikkeldraad
web_DSF0596Vogelwolken
web_DSF0584zon
web_DSF0582boomschaduwvogel
web_DSF0565tak
web_DSF0533duivenvliegen
web_DSF0515meerkoet
web_DSF0507schaduwhuis
web_DSF0488takkenhek
web_DSF0410ballonnen
web_DSF0369doek
web_DSF0352water