Dat ieder verlies of iedere kwestie zijn/haar eigen geografie heeft heb ik aan den lijve ondervonden tijdens het maken van “melancholie”. Tijdens een tripje naar Zuid-Limburg -waar ik 8 jaar niet meer was geweest- voelde ik de zwaarte van een eerdere contactbreuk en bleven de herinneringen opkomen, dit stemde mij melancholisch. Door fotografie bewust in te zetten merkte ik dat ik de kwestie langzaam een plek kon geven.

That any loss or question has its own geography, I experienced firsthand during the making of “melancholy”. During a trip to South Limburg -where I hadn’t been for 8 years- I felt the heaviness of a previous break in contact and the memories kept coming back, this made me melancholy. By consciously using photography, I noticed that I could slowly give the issue a place.